Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Závadka

Obec - Mesto - Mestská časť1) ...........................Závadka......................... uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

1.Jana Dziaková, 49 r., starostka obce,nezávislá kandidátka

2.Ľubomíra Iľková, 31 r., samostatne zárobkovo činná osoba,nezávislá kandidátka

V

Závadke

Dátum:

5.9.2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce

1)1)1)1)1)Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).


Zoznam volieb: