Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

v obci Závadka

Obec - Mesto - Mestská časť1) ........................Závadka............................ uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa volebného obvodu:

Volebný obvod č. 1

1. Martina Berešová, 42 r., administratívna pracovníčka, Socialisti.sk

2. Juraj Gašpar, 62 r., konateľ firmy, Dobrá voľba a umiernení

3. Ľudovít Hura, 52 r., vodič, Srdce-slovenská národná jednota – strana

vlastencov

4. Ľubomíra Iľková, 31 r., samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislá kandidátka

5. Ján Semko, 40 r., automechanik, Úsvit

6. Alena Šariková, 45 r., predavačka, Domov národná strana

7. Radka Šariková, 36 r., vedúca strediska, Kresťanskodemokratické hnutie

8. Martin Vašarhelyi, 35 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Sme rodina

Vo volebnom obvode sa volí ......5....... poslancov.

V

Závadke

Dátum:

5.9.2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce

1)1)1)1)1)1)Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).


Zoznam volieb: