Zmenšiť textZväčšiť text

Denné aktivity

6.45 h

Otvorenie MŠ,schádzanie detí
Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí
Ranný kruh-spoločné diskutovanie
Pohybové a relaxačné cvičenie

9.00 h - 9.30 h

Osobná hygiena,desiata

9.30 h

Edukačné aktivity
Pobyt vonku

11.30 h - 12.00 h

Osobná hygiena,obed
Osobná hygiena-čistenie zubov,odpočinok

14.30 h - 15.15 h

Relaxačné a pohybové cvičenie,hygiena
olovrant

15.15 h - 16.00 h

Hry a hrové činnosti