Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2023 Odstavná plocha-parkovisko Odb.: COOP Jednota
Dod.: Obec Závadka
50 €
ID/38/2023 Oddychová zóna v centre obce Odb.: Obec Závadka
Dod.: Košický samosprávny kraj
3 000 €
42514151415014 Dotácie KSK Odb.: Obec Závadka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
42551411013 zmluva o účte Odb.: Obec Závadka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
1/2023 Rekonštrukcia MŠ a OcÚ - sociálne zariadenia Odb.: Obec Závadka
Dod.: VraMI
5 524 €
9/2023 Zrealizovanie aktualizačného vzdelávania Odb.: Obec Závadka
Dod.: Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní
20 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku - tablet Samsung Galaxy Odb.: Obec Závadka
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
RA-SNCA/2019402 Kvalifikovaný certifikát Odb.: Obec Závadka
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
23/42/054/347 Vytváranie pracovných miest Odb.: Obec Závadka
Dod.: ÚPSVaRMichalovce
3 778.60 €
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti riedeného zberu Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Závadka
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Závadka
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Zmluva o dielo Rekonštrukcia obecného úradu a MŠ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania Odb.: Obec Závadka
Dod.: TIBOX, s.r.o.
91 264.87 €
22/42/010/155 menšie obecné služby Odb.: Obec Závadka
Dod.: ÚPSVaRMichalovce
0 €
O 057/2023 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov Odb.: Obec Závadka
Dod.: 1.východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2021-0708 prenechanie výpočtovej techniky do vlastníctva obce Odb.: Obec Závadka
Dod.: DEUS
100 €
22/42/012/82 aktivačná činnosť Odb.: Obec Závadka
Dod.: ÚPSVaRMichalovce
0 €
1/2022 Odchyt a umiestnenie psov Odb.: Obec Závadka
Dod.: PREMIUM BVK, s.r.o.
30 €
309070AKS2 poskytnutie NFP -rekonštrukcia soc. zar. Odb.: Obec Závadka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agntúra
12 979.27 €
MC10032022-002 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku z EF Odb.: Obec Závadka
Dod.: Iveta Ondarišinová
800 €
20221213 elektronická komunikačná služba Odb.: Obec Závadka
Dod.: DALNets.r.o
50.40 €
Generované portálom Uradne.sk