Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľné príspevky

Prosba o pomoc

????
Obec Závadka zriadila v Prima banke, a.s., samostatný účet na zasielanie dobrovoľných príspevkov na obnovu domov postihnutých veternou smršťou spojenou s krupobitím

IBAN: SK56 5600 0000 0042 5141 1013

Stav účtu, príspevky darcov a použitie poukázaných finančných prostriedkov budeme pravidelne zverejňovať na webovej stránke obce: www.zavadkaprimichalovciach.sk
V mene obyvateľov našej obce, ktorých najviac zasiahlo vyčíňanie počasia ďakujeme za Vašu podporu a pomoc v týchto pre nás ťažkých časoch. ????

DARY

POUŽITIE DAROV