Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.zavadkaprimichalovciach.sk spravuje Obec Závadka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Závadka

Adresa:
Obecný úrad Závadka
Závadka 36
072 33 Hnojné 

Kontakty: 

Starostka obce: +421 905 193 368

Sekretariát.: +421 56 659 62 25

E-mail: obeczavadka36@gmail.com

IČO: 00326054

DIČ: 2020742746

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 442
Rozloha: 502 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1405

Kompetencie:

Obec Závadka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Závadka je zriadený na Miestnom úrade vo VinnomSpoločný stavebný úrad Vinné

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk