Zmenšiť textZväčšiť text

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja

Volebná komisia

Košického

samosprávneho kraja

uverejnenie výsledkov

volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu
Košického
samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Košického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 1. Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana1)

 1. Iveta Adamčíková, nezávislý kandidát

 2. Adnan Akram, Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - Občianski demokrati Slovenska

 3. Mgr. Jozef Andrejčák, Starostovia a nezávislí kandidáti

 4. Mgr. Imrich Bakši, Kresťanskodemokratické hnutie

 5. doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD., Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

 6. Ing. Pavol Bečarik, Slovenská národná strana

 7. Beáta Beke, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 8. Mgr. art Ľubica Blaškovičová, Občianska konzervatívna strana

 9. JUDr. Ing. Slavomír Borovský, nezávislý kandidát

 10. Pavol Burdiga, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 11. PhDr. Marek Čižmár, nezávislý kandidát

 12. PaedDr. Dávid Demečko, PhD., Hlas - sociálna demokracia

 13. Michal Domik, nezávislý kandidát

 14. Ing. Viktor Dulina, Kresťanskodemokratické hnutie

 15. MVDr. Štefan Džurina, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení

 16. Csaba Furik, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 17. Mgr. Adrianna Gergely Papp, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 18. MUDr. Dušan Goda, nezávislý kandidát

 19. Mgr. Lucia Gurbaľová, Kresťanskodemokratické hnutie

 20. MUDr. Marián Hojstrič, nezávislý kandidát

 21. Mgr. Martin Hrunka, nezávislý kandidát

 22. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, nezávislý kandidát

 23. Ján Juhász, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 24. PaedDr. Jana Kallová, nezávislý kandidát

 25. Mgr. Milan Kaplan, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba
  a umiernení

 26. Ing. Miloslav Klíma, nezávislý kandidát

 27. Ing. Ján Kokarda, nezávislý kandidát

 28. József Kopasz, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 29. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, Starostovia a nezávislí kandidáti

 30. MUDr. Štefan Kvak, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

 31. Ing. Štefan Laský, nezávislý kandidát

 32. Ing. Milan Lesňák, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, Kresťanská únia (), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova

 33. Mgr. Ladislav Lörinc, nezávislý kandidát

 34. Ing. Roman Matoušek, nezávislý kandidát

 35. MUDr. Ján Mihalečko, nezávislý kandidát

 36. MVDr. Ladislav Molnár, PhD., SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 37. György Nagy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 38. JUDr. Peter Pandy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 39. Ing. Karol Pataky, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 40. Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát

 41. PaedDr. Peter Petrikán, PhD., nezávislý kandidát

 42. Ing. Igor Petrovčik, Starostovia a nezávislí kandidáti

 43. Ing. Jaroslav Polaček, nezávislý kandidát

 44. Michal Rečka, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

 45. Ing. Iveta Rušinová, nezávislý kandidát

 46. RNDr. Ladislav Ruttkay, Kresťanskodemokratické hnutie

 47. Gejza Sačko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 48. PhDr. Róbert Schwarcz, nezávislý kandidát

 49. Mgr. Martin Seman, nezávislý kandidát

 50. Mgr. Zuzana Slivenská, nezávislý kandidát

 51. RNDr. Martin Smrčo, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, Kresťanská únia (), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova

 52. JUDr. Tímea Sotáková, Hlas - sociálna demokracia

 53. Ing. Dušan Tomaško, MBA, nezávislý kandidát

 54. MUDr. Jozef Valiska, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

 55. PhDr. Ján Volný, PhD., Smer - sociálna demokracia, Sme rodina

 56. Mgr. Marcel Vrchota, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení

 57. Ing. Jozef Želinský, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

 1. Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana1)

Ing. Rastislav Trnka, Kresťanskodemokratické hnutie, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická strana

V

Košiciach

Dátum:

30. 10. 2022

JUDr. PhDr. Peter Švider, v.r.

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky volebnej komisie

1)1)1)Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.Zoznam volieb: