Zmenšiť textZväčšiť text

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 21.07.2023

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území obce Závadka

                            OBEC ZÁVADKA, ZÁVADKA 36, 072 33 ZALUŽICE


VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

         Vzhľadom na účinky silnej búrky, ktorá bola sprevádzaná masívnym krupobitím došlo dňa 19.07.2023 približne okolo 17:00 hod. k poškodeniu niekoľkých desiatok (cca 30) striech  na obytných domoch v obci, v dôsledku čoho sa stala značná časť týchto domov neobývateľná. Vzhľadom k tomu že nie je vylúčené ohrozenia života, zdravia osôb a je predpoklad veľkých škôd na majetku, podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov starostka obce Závadka


vyhlasuje

dňa 19.07.2023 o 19:00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

         Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia (záchranné práce), smerujúce k odvráteniu (hrozby mimoriadnej udalosť), následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok obyvateľov obce.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Závadke, dňa 19.07.2023

                                                                                               Jana Dziaková
                                                                                              starostka obce


1 2 3 4 5 >