Zmenšiť textZväčšiť text

Odvolanie mimoriadnej situácie

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.
Generované portálom Uradne.sk

 28.09.2023

Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce Závadka.

OBEC ZÁVADKA, ZÁVADKA 36, 072 33 ZALUŽICE


ODVOLANIE  MIMORIADNEJ  SITUÁCIE

         Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov starostka obce Závadka


odvoláva

dňa 29.09.2023 ku 8:00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

         V súvislosti s následkami po silnej búrke, ktorá bola sprevádzaná masívnym krupobitím došlo k poškodeniu 30 striech prekrytých azestovocementovou krytinou.  Vzhľadom k tomu že, tento materiál klasifikovaný ako nebezpečný odpad,  bol z územia obce odvezený a zlikvidovaný v súlade so zákonnom a tým pominuli všetky dôvody ohrozenia zdravia obyvateľov.

V Závadke, dňa 28.09.2023

                                                                                               Jana Dziaková
                                                                                              starostka obce


1 2 3 4 >