Zmenšiť textZväčšiť text

Odvolanie mimoriadnej situácie

Služba URADNE.sk nie je aktívna pre

 28.09.2023

Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce Závadka.

OBEC ZÁVADKA, ZÁVADKA 36, 072 33 ZALUŽICE


ODVOLANIE  MIMORIADNEJ  SITUÁCIE

         Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov starostka obce Závadka


odvoláva

dňa 29.09.2023 ku 8:00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

         V súvislosti s následkami po silnej búrke, ktorá bola sprevádzaná masívnym krupobitím došlo k poškodeniu 30 striech prekrytých azestovocementovou krytinou.  Vzhľadom k tomu že, tento materiál klasifikovaný ako nebezpečný odpad,  bol z územia obce odvezený a zlikvidovaný v súlade so zákonnom a tým pominuli všetky dôvody ohrozenia zdravia obyvateľov.

V Závadke, dňa 28.09.2023

                                                                                               Jana Dziaková
                                                                                              starostka obce


1 2 3 4 5 >