Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis detí do MŠ

 31.03.2022

Riaditeľka MŠ Závadka v zmysle školskej legislatívy a VZN obce č. 03/2019 oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch: 2.5.2022-17.5.2022 v budove MŠ od 7:00-16:00 hod. Podmienky prijímania: MŠ pri prijímaní postupuje podľa zákonných podmienok. Prednostne sa prijímajú detí: • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej MŠ ( zo Závadky), • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z nespádovej MŠ ( z iných obcí), • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Ďalej sa prijímajú detí podľa ostatných podmienok MŠ: • deti súrodencov, • 4-ročné detí • 3-ročné detí Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V Závadke, 30.3.2022 Hiráková, Monika riad. MŠ

Riaditeľka MŠ Závadka v zmysle školskej legislatívy a VZN obce č. 03/2019 oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch:

2.5.2022-17.5.2022 v budove MŠ od 7:00-16:00 hod.

Podmienky prijímania:

MŠ pri prijímaní postupuje podľa zákonných podmienok.

Prednostne sa prijímajú detí:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej MŠ ( zo Závadky),
  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z nespádovej MŠ ( z iných obcí),
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ďalej sa prijímajú detí podľa ostatných podmienok MŠ:

  • deti súrodencov,
  • 4-ročné detí
  • 3-ročné detí

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V Závadke, 30.3.2022                                            Hiráková, Monika

                                                                                      riad. MŠ


Zoznam aktualít: