Zmenšiť textZväčšiť text

Revitalizácia zelene

 18.03.2019

V sobotu 16.3.2019 sa uskutočnila revitalizácia zelene v priestoroch pred obecným úradom a na pozemku materskej školy. Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Michalovciach, odbor starostlivosti o životné prostredie bol vykonaný výrub stromov, ktoré boli v zlom zdravotnom stave. V mene obecného úradu týmto ďakujem Ing. Dušanovi Mihókovi, Ľudovítovi Knežovi, Vladimírovi Smrigovi a Mariánovi Dziakovi za pomoc pri realizácii týchto prác. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Ladislavovi Halapymu a jeho firme Halwood s.r.o. , Píla Jovsa za bezplatné poskytnutie techniky a odvoz vzniknutého odpadu z vyrúbaných drevín. Jana Dziaková, starostka obce

V sobotu 16.3.2019 sa uskutočnila revitalizácia zelene v priestoroch  pred obecným úradom a  na pozemku materskej školy. Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Michalovciach, odbor starostlivosti o životné prostredie bol vykonaný výrub stromov, ktoré boli v zlom zdravotnom stave. V mene obecného úradu týmto ďakujem Ing. Dušanovi Mihókovi, Ľudovítovi Knežovi, Vladimírovi Smrigovi a Mariánovi Dziakovi za pomoc pri realizácii týchto prác. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Ladislavovi Halapymu a jeho firme Halwood s.r.o. , Píla Jovsa za bezplatné poskytnutie techniky a odvoz vzniknutého odpadu z vyrúbaných drevín. 
Jana Dziaková, starostka obce

Zoznam aktualít: