Naša obec

Štatistické údaje:

Počet obyvateľov k 01.05.2019

Celkový počet obyvateľov 454
Počet žien 237
Počet mužov 217

Vývoj demografie

ROK 2018:

Prisťahovali sa :                                                                          Odsťahovali sa :

1. Varšahelyi Vladimír         22.1.2018                                        1. Gliganič Marián 9.4.2018

2. Koribaničová Lúcia         25.1.2018                                         2.Oklamčák Dušan 7.6.2018

3.Koribaničova Mia             25.1.2018                                         3.Oklamčáková Janka 7.6.2018

4.Koribaničová Ema            25.1.2018                                        4.Oklamčák Dušan 7.6.2018

5.Koribanič Marek               25.1.2018                                        5. Oklamčáková Janka 7. 6.2018

6.Smriga Sofia                     4.4.2018                                         6. Oklamčáková Zuzana 7.6.2018

7.Horňaková Šarlota            9.5.2018                                         7.Kozárová Nikoleta  24.8.2018

8.Guľašová Mária               31.07.2018                                       8. Milková Ashley      24.8.2018

9. Guľašová Chloe              31.07.2018                                      9. Milko Thomas        24.8.2018

10.Guľašová Claudia          31.07.2018                                      10.Bc.Dominika Horňáková

11.Guľáš Radislav              31.07.2018                                           -05.09.2018

12.Durbák Erich                27.08.2018                                       11.Mgr.Dobrovoľská Alexandra   

13.Durbák Mária                 27.08.2018                                          - 11.09.2018

14. Durbák Lillian                27.08.2018                                     12. Molnárová Lenka - 06.11.2018

15.Moflár Peter                   01.10.2018                                      13.Mauer Dušan  - 03.12.2018

16.Moflárová Darina           01.10.2018

Narodili sa :                                                                             Zomreli:

Štefaničová Nina                3.4.2018                            1. Feriková Mária                 15.2.2018

 Diňa Daniel                     21.06.2018                           2. Stanková Mária                 29.3.2018

Kereštan Richard             25.07.2018                           3. Staško Alfi                        11.10.2018

                                                                                         4. Šariková Anna                  25.10.2018

                                                                                          5.Ondejková Anna               05.11.2018

                                                                                         6.Martin Janejko                   08.12.2018

                                                                                         7. Maľarová Anna                 27.12.2018

ROK 2019

Prisťahovali sa:                                                                      Osťahovali sa: 

Ondrej Štefanič  22.01.2019                                                  Luteránová Anna 05.02.2019

Jaroslava Štefaničová 22.01.2019                                         Lucia Sabová       19.02.2019

Hana Štefaničová  22.01.2019                                               Viliam Milko          04.03.2019

                                                                                                      Peter Varga          07.05.2019

Zomrelí:

Helena Tušerová         07.03.2019

Anna Šariková             22.04.2019

Pavlina Nemjová         19.06.2019

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár