Zmenšiť textZväčšiť text

Jedáleň

FAKTÚRY

JANUÁR​ 2018

COOP Jednota MI                                                    63,70 za potraviny

FEBRUÁR 2018

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                               55,26 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                             19,42 za zeleninu

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                               120,90 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                               139,86 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                        1,90 za ovocné pyré doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                  0,84 za jablká doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                  1,88 za džús doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                  69,94 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                 132,27 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                  13,64 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                  113,84 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                 0,76 za jablká doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                 0,84 za hrušky doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                  20,21 za ovocie,zelenina

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                  19,85 za ovocie,zelenina

MAREC 2018

COOP Jednota MI                                                         164,77 za potraviny

COOP Jednota MI                                                         88,24 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                   355,32 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                    17,47 za potraviny

Astera Trenčín                                                                69,71 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                     121,14 za potraviny

APRÍL 2018

Astera Trenčín                                                                97,32 čaj,cestovina

MADD FRUIT s.r.o. MI                                     0,76 za jablká doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                     0,76 za jablká doplatok školský program

 MADD FRUIT s.r.o. MI                                    0,76 za jablká doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                   106,51 za mäso,potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                     63,49 za mäso.filé

COOP Jednota MI                                                           53,31 za chlieb,pečivo

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      33,70 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      63,16 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                             1,90 za ovocné pyré doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                             1,88 za jabl.šťavu doplatok školský program

MÁJ 2018

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                       20,52 za zeleninu

MADD FRUIT s.r.o. MI                              0,76 za jablká doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                       36,72 za zeleninu a ovocie

COOP Jednota MI                                                             27,96 za chlieb ,pečivo

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        35,75 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                       36,11 za ovocie, zeleninu

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                       109,21 za mäso,filé,syr

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                          20,84 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                           88,00 za mäso,maslo,mlieko

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                           87,52 za mäso,mlieko potr.

COOP Jednota MI                                                                57,73 chlieb,pečivo

MADD FRUIT s.r.o. MI                               1,90 za ovocné pyré doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                               0,80 za  jablká doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                          13,18 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                         17,78 za ovocie,zelenina

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                            66,94 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                              1,97 šťavu doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                           28,97 za ovocie,zelenina

Astera Trenčín                                                                        55,28 za koreniny.čaj

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                             114,96 za mäso,mlieko,maslo

Jún 2018   

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     21,62 za ovocie,zelenina

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                       14,56 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        90,16 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        42,14 za potraviny

COOP Jednota MI                                                               13,27 

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                         0,80 za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                         17,17 za zaleninu

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                         85,28 za potraviny

COOP Jednota MI                                                              62,76 za chlieb,pečivo

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        96,62 za potravina

COOP Jednota MI                                                              52,52 za potraviny, pečivo

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        141,63 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        35,03 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                       32,69 za ovocie,zelenina

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      11,88 za zeleninu

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        20,24 za potraviny

Septemberr 2018

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                       61,03 za potraviny

Astera Trenčín                                                                    99,77 za čaj,potraviny 

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                       1,02 za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        116,23 za potraviny

COOP Jednota MI                                                              158,03 za chlieb,pečivo,sladkosti

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                       0,88 za doplatok školský program

Október 2018

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        123,32 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      36,42 za zeleninu

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      32,22 za zeleninu

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        90,88 za potraviny

COOP Jednota MI                                                              70,92 za chlieb,pečivo,sladkosti

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      0,88 za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      22,34 za zeleninu a ovocie

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      31,88 za zeleninu a ovocie

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      2,16  za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      0,88  za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        59,58 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      2,16  za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        104,05 za potraviny

COOP Jednota MI                                                              85,30 za chlieb,pečivo,sladkosti

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        44,70 za potraviny

November 2018

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        128,57 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        37,81 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        44,70 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        100,35 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      21,56 za zeleninu a ovocie

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                      2,16  za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        38,17 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,88  za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        82,79 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     2,30 za doplatok školský program

December 2018

COOP Jednota MI                                                              51,88 za chlieb,pečivo,sladkosti

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,88  za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        43,87 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                        137,83 za potraviny, mäso

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,88  za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     2,19  za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,88  za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     9,46 ovocie,zelenina

JANUÁR​ 2019

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     2,30  za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     22,10 potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      70,86 za potraviny, mäso

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      112,19 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     37,48 ovocie,zelenina

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      69,02 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,92 za doplatok školský program

Astera Trenčín                                                                  121,76 za čaj,potraviny 

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      110,34 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,92 za doplatok školský program

                                                                                          Spolu:547,89 eur

FEBRUÁR 2019

COOP Jednota MI                                                           46,48 za chlieb,pečivo,sladkosti

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,93 za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     2,16 za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     18,26 za ovocie,zelenina

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      104,82 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      16,92 za potraviny

COOP Jednota MI                                                           37,95 za chlieb,pečivo,sladkosti

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     2,16 za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      30,07 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      72,32 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     31,79 za ovocie,zelenina

                                                                                         Spolu: 363,86 eur

MAREC 2019

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      67,43 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     35,42 za ovocie,zelenina

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     2,27 za doplatok školský program

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,88 za doplatok školský program

COOP Jednota MI                                                           82,31 za chlieb,pečivo,sladkosti

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,92 za doplatok školský program

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      132,29 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     35,48 za ovocie,zelenina

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      51,42 za potraviny

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n/T                                      124,69 za potraviny

MADD FRUIT s.r.o. MI                                                     0,92 za doplatok školský program

                                                                                       Spolu: 534,03 eur