Zápis detí do MŠ
31 / 03 / 2022

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ Závadka v zmysle školskej legislatívy a VZN obce č. 03/2019 oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch: 2.5.2022-17.5.2022 v budove MŠ od 7:00-16:00 hod. Podmienky prijímania: MŠ pri prijímaní postupuje podľa zákonných podmienok. Prednostne sa prijímajú detí: • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej MŠ ( zo Závadky), • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z nespádovej MŠ ( z iných obcí), • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Ďalej sa prijímajú detí podľa ostatných podmienok MŠ: • deti súrodencov, • 4-ročné detí • 3-ročné detí Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V Závadke, 30.3.2022 Hiráková, Monika riad. MŠUrčenie volebných obvodov  a počet  volených poslancov

Podľa ustanovenia § 171,ods.9 a § 176 ods.8 zák.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V obci Závadka bol utvorený 1 volebný obvod pre voľby  do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov  2022

                                                   1 volebný okrsok

Vo volebnom obvode 1 -Závadka sa volí na celé volebné obdobie  2022-2026:

počet poslancov  5/päť/   schválené OZ Závadka dňa 6.6.2022, uznesením č. 16/2022

Zverejnenie počtu obyvateľov  v obci Závadka:

Počet obyvateľov :  443   

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť aj elektronicky e-mailom na adresu:

 obeczavadka36@gmail.com

Zapisovateľ MVK: Bc. Viktória Timková

tel.kontakt :          056 65 96 225, 0915 379 397

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 89,24 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starostka: Jana Dziaková
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 110 m n. m. PSČ: 072 33
Rozloha: 502 ha Tel. predvoľba: +421-56
Obyvateľstvo: 443 Kód: 523348

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár