Odborné prehliadky a revízie - oznam o vykonávaní
05 / 06 / 2019

Odborné prehliadky a revízie - oznam o vykonávaní

Firma Elektro Control, s.r.o. Trebišov bude v sobotu 8.6.2019 vykonávať odborné prehliadky a revízie elektrického zariadenia distribučnej siete, vonkajších elektrických rozvodov a domových elektrických prípojok odberateľov. Tieto revízie sa prevádzajú na základe objednávky VSD, a.s. Košice. Nakoľko odberné miesta sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch žiadame Vás, aby ste v zmysle vyhlášky 251/2012 umožnili povereným osobám nevyhnutný prístup k meradlu – rozvádzaču s elektromerom a k poistkovej skrinke HDS. Tieto práce budú pre občanov bezplatné. Počas výkonu revízií nebude dodávka elektrickej energie vypnutá ani obmedzená. V prípade nepriaznivého počasia sa tieto revízie vykonávať nebudú.Určenie volebných obvodov  a počet  volených poslancov

Podľa ustanovenia § 171,ods.9 a § 176 ods.8 zák.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V obci Závadka bol utvorený 1 volebný obvod pre voľby  - Komunálne voľby 2018

                                                   1 volebný okrsok

Vo volebnom obvode 1 -Závadka sa volí na celé volebné obdobie  2018-2022:

počet poslancov  5/päť/   schválené OZ Závadka dňa 27.6.2018, uznesením č. 15/2018

Zverejnenie počtu obyvateľov  v obci Závadka:

Počet obyvateľov : 449      

E-mailová stránka : obeczavadka36@gmail.com

Zapisovateľ MVK: Bc. Viktória Timková

tel.kontakt :          056 65 96 225

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 89,24 obyv./km2
Región: Zemplínsky Starostka: Jana Dziaková
Okres: Michalovce Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 110 m n. m. PSČ: 072 33
Rozloha: 502 ha Tel. predvoľba: +421-56
Obyvateľstvo: 449 Kód: 523348

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár