Faktúry


Source 2015

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk. pre "Obec Závadka"
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

JANUÁR 2018

Fura ,s.r.o. Rozhanovce                                 21,60 za TKO

Smrhola Olymp                                              103,41 za kalendáre

VSE Košice                                                     130,68 za elektrinu

RM-DEVELOPER,s.r.o.Zalužice                     162,00 za fa - bager

National PEN                                                    160,49 fa - reklamné predmety  

VSE Košice                                                      113,55 za elektrinu- fa

Fura,s.r.o.Rozhanovce                                    399,90 za TKO

Farby laky Sobrance                                       167,45 za materiál

Fura,s.r.o.Rozhanovce                                     21,60 za TKO

Gičová                                                               150,- za BOZP

Maxim,Sobrance                                               80,47 oprava kosačky

Gičová                                                               150,00 za BOZP

Fura,s.r.o.Rozhanovce                                      12,00 fa za TKO 

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                     21,60 fa za TKO

Kuzma Sobrance                                               41,93 fa za materiál

Dociová Michalovce                                          57,53 fa za kanc.potreby

Fura,s.r.o.                                                          400,40 fa za TKO

Webex,s.r.o.Košice                                           24,00 fa za údržbu stránky

T-com Bratislava                                               12,33 fa za telefon 

Smrhola Olymp                                                 200,00 fa za kalendáre

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                     401,19 fa za TKO

Briston,a.s.                                                           30,0 čistiace potreby

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                       36,0 fa TKO   

National Pen                                                        160,49 fa  reklamné veci

Schmidth Čečehov                                             400,0 fa za práce

FEBRUÁR 2018

VSE Košice                                                          122,90 fa za elektrinu

SPP Michalovce                                                   649,00 fa za plyn

SPP,Michalovce                                                     65,0 fa za plyn

Fura,s.r.o.  Rozhanovce                                        59,40 fa za TKO

T-com Bratislava                                                   65,00 za telefon

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                       21,60 fa za TKO

T-com Bratislava                                                  62,78 za telefon

Hamadej Michalovce                                            72,0 fa za inštalaciu programov

T-com Bratislava                                                   57,60 fa za telefon

Fura,s.r.o.   Rozhanovce                                     551,67 fa  za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                       370,57 fa za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          12,00 fa za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                         79,56 fa za TKO

Furs,s.r.o. Rozhanovce                                         21,60 fa  za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                       399,58 fa za TKO

SPP Michalovce                                                     70,00 fa za plyn

SPP Michalovce                                                    649,00 fa za plyn

SPP Michalovce                                                    629,00 fa za plyn

VVS Michalovce                                                     105,64 fa za vodu

VSE Košice                                                             121,94 fa za elektrinu

Ifosoft Prešov                                                         54,00 fa za programy

SOZA Bratislava                                                     20,40 fa za rozhlas

Ifosoft Prešov                                                         21,60 fa za programy

Elektive energy                                                     198,00 energet.posudok

Dociová Michalovce                                              57,63 fa  kanc.potreby

Webex Košice                                                        72,00 fa za údržbu w-ovej stránky

Kostičák Sobrance                                               103,70 fa elektromateriál 

MAREC 2018   

Ifosoft Prešov                                                          54,96 fa za programy

Ifosoft Prešov                                                          54,0 fa za programy

Ifosoft Prešov                                                          21,60 fa za programy

Ifosoft Prešov                                                         134,88 fa za programy

Schmidth Čečehov                                                 600,00 fa za práce na Ocu

Inetid                                                                        120,00 fa za práce

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          400,18 fa za TKO

T-com Bratislava                                                     45,25 fa za telefon

VSE Košice                                                             123,17 fa za elekktrinu

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          400,00 fa za TKO

Fura s.r.o. Rozhanovce                                            21,60 fa za TKO

VSE Košice                                                              751,00 fa za elektrinu

SPP Michalovce                                                      593,00 fa za plyn

Tellus Michalovce                                                   115,60 fa za inštalačné práce

Ifosoft Prešov                                                            21,60 fa za programy

Smrhola                                                                    268,84 fa za kalendáre 

APRÍĽ  2018   

Spol.stavebný úrad Vinné                                      208,- fa za stav,činnosť

T-com-Bratisava                                                       30,48 fa za telefon

Docioví Michalovce                                                  48,98 fa za kanc.potreby

Spol.stavebný úrad Vinné                                       427,00 fa za stav.činnosť

T-com Bratislava                                                       19,99 fa za teefon

VVS Košice                                                                49,64 fa za vodu

Kuzma Sobrance                                                       65,86 fa za materiál

Spol.stavebný úrad                                                  200,0 fa za stav.činnosť

Inetid Michalovce-                                                    120,00 fa za proječné práce

Dociová Michalovce                                                  59,41 fa za kanc.potreby

Stelmaková                                                               150,0 fa za bezpečnostné služby

Fura,s.r.o.Rozhanovce                                              369,98 za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                              21,60 za TKO

T-com Bratislava                                                       47,97 fa za telefon

Hamadej Michalovce                                                96,0 fa za inš.práce

VSE Košice                                                              128,17 fa elektrinu

Farby laky Sobrance                                               342,05 za materiál

Fura,s.r.o.                                                                   12,00 fa za TKO

SPP Michalovce                                                        593,00 fa za plyn

SPP Michalovce                                                          65.00 fa za plyn  

Gorasová Michalovce                                              120,0 fa za projekt

T-com Blava                                                               29,39 fa za telefon

T-com Blava                                                               19,99 fa za telefon

VSE Košice                                                                91,21 fa za elektrinu

SPP Michalovce                                                        325,00 fa za plyn 

SPP Michalovce                                                         65,00 fa za plyn

MÁJ 2018

Bager  RM DEVELOPER                                            216,00 stav.výk.práce

Fura,s.r.o.                                                                  400,40 fa za TKO

Tellus,Michalovce                                                       12,00 za inšt.práce

T-com Bratislava                                                      48,18 fa za telefon

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           21,60 fa za TKO

PP Protectk -                                                            30,00 fa za  GDPR

Čalovka Kovex Michalovce                                      34,19 za materiál

Kostičak Sobrance                                                   349,0 fa za myčka riadu MŠ

VSE Košice                                                                 79,87 za elektrinu

VSE Košice                                                                746,00 fa za elektrinu

SPP Michalovce                                                         65,0 fa za plyn

SPP Michalovce                                                         125,0 fa za plyn

 ZEPO ,s.r.o.Michalovce                                             250,00 fa za bager

T-com Bratislava                                                         29,48 fa za telefon

T-com Bratislava                                                        19,9 fa za telefon   

JÚN 2018  

Dociová Michalovce                                                   40,59 fa za kanc.potreby

PP PROTECT s.r.o.                                                     30,00 za GDPR

VSE Košice                                                                  72,07 za elektrinu

T-com Bratislava                                                         42,98 za telefón

SPP Michalovce                                                           65,00 za plyn

SPP Michalovce                                                           53,00 za plyn

FURA s.r.o. Rozhanovce                                             21,60 za TKO

ZEPO s.r.o. Michalovce                                               350,00 za valcovanie

VKU Harmanec                                                             147,80 fa mapa

Tcom Bratislava                                                            19,99 za telefón

Tcom Bratislava                                                             29,58 za telefón

Gavula R.Hámre                                                            100,00 dop.mulčovanie

KOVEX Sobrance                                                          214,19 plechy

WBX s.r.o.                                                                       72,00 za doménu

FURA s.r.o. Rozhanovce                                               36,00 za jedlé oleje

Hamadej Michalovce                                                      24,00 informatik

VVS Košice                                                                     104,22 za vodné,stočné

JÚL 2018

FURA s.r.o. Rozhanovce                                               21,60 Nebezpečný odpad

FURA s.r.o. Rozhanovce                                               399,27 Zmesový komunálny odpad

Stelmaková   SO                                                            150,0 fa za bezpečnostné služby

VSE Košice                                                                     20,16 fa za elektrinu

Tcom Bratislava                                                              50,95 ukončenie zmluvy ,fa za 6/2018

ZMOS BA                                                                         444,00 fa IS DCOM

VSE Košice                                                                      69,17 za elektrinu

SPP Michalovce                                                               65,00 za plyn

SPP Michalovce                                                               48,00 za plyn

PP PROTECT s.r.o.                                                          30,00 za GDPR

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                  12,00 za spracovanie ohlásení odpadu II.kvartal

INPROST Bratislava                                                         46,80 fa ON 2012

Tcom Bratislava                                                                34,61 ukončenie zmluvy ,fa za 6/2018

Tcom Bratislava                                                                29,39 fa za telefón

Farba-Laky Sobrance                                                      181,14 za materiál

Kostičák Sobrance                                                          111,07 fa doplatok za materiál 

Smrhola Olymp Santovka                                              324,00  štátny - obecný znak,vlajky 

AUGUST 2018

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                399,88  zmesový komunálny odpad

INITED BA                                                                        200,00 projekt rekonšt.chodník a revitalizácia verejného priestranstva

PP PROTECT s.r.o.                                                          30,00 za GDPR

SPP Michalovce                                                               48,00 za plyn

SPP Michalovce                                                               65,00 za plyn

VSE Košice                                                                      654,00 za elektrinu Verejné osvetlenie

Dociová Michalovce                                                        62,50 fa za kanc.potreby

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 21,60 nebezpečný odpad

Tcom Bratislava                                                               22,99  fa za telefón 

IFOSOFT s.r.o. Prešov                                                     10,80 za Evid.majetku 2018 

VSE Košice                                                                        24,61 fa za elektrinu

VSE Košice                                                                        20,16 fa za elektrinu

Tcom Bratislava                                                                37,33  fa za telefón 

Tcom Bratislava                                                                0,65 fa za telefón 

FARBY-LAKY SO                                                            244,24 rekonštrukcia MŠ

OZ Medzi riekami Z.Široká                                             266,40 členské 

RVC MI                                                                                 36,00 školenie

Bošková 2017                                                                    300,00 projekt

RTVS BA                                                                            299,36

SEPTEMBER 2018 

RVC MI                                                                               18,00 školenie

Smrhola Olymp 2017                                                       430,73 reklamné predmety

MKplus MI                                                                         100,55 trapez zastávka

VSE Košice                                                                        39,60 fa za elektrinu

SPP Michalovce                                                               100,00 za plyn

VSE Košice                                                                        29,35 fa za elektrinu

Tcom Bratislava                                                                38,48 fa za telefón

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 400,18 komunálny odpad

Kostičák Sobrance                                                          358,20 fa sporák MŠ

SPP Michalovce                                                               65,00  fa za plyn

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 21,60 nebezpečný odpad

VSE Košice                                                                        20,02 fa za elektrinu

Tcom Bratislava                                                                22,99 fa za telefón

PP PROTECT s.r.o.                                                          30,00 za GDPR

Mišľan                                                                                64,00 hasiace revízia

RVC MI                                                                                18,00 školenie riaditeľka MŠ

OKTÓBER 2018 

Furda znalec 2017                                                          255,00 znalecký posudok

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 21,60 nebezpečný odpad

VVS Košice                                                                     83,38 za vodné,stočné

RVC MI                                                                              36,00 školenie inventarizácia

VSE Košice                                                                       66,90 fa za elektrinu

Generali poistenie školák                                                23,13 škôlka úrazové poistenie detí

Pemax SO                                                                          60,29 oprava, servis

A.Falisová Porúbka                                                           110,00 výkop.a zemné práce

Boškov HE                                                                         200,00 projekt.dokumentácia OcÚa MŠ

Olymp Smrhola                                                                 254,24 reklamné predmety

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 400,68 komunálny odpad

ZAPA beton MI                                                                  283,32 beton cintorín

Stelmáková SO                                                                 150,00 bezpečno-technická služba7-9/18

Kostičák SO                                                                         58,00 žiarivky

Lukaček MI                                                                           85,01 pečiatky

Čalovka Kovex                                                                    18,06 materiál cint.

Čalovka Kovex                                                                    43,53 materiál cint.

SPP   MI                                                                               313,00 plyn

Kostičák SO                                                                           47,78 materiál škôlka

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 596,36 komunálny odpad

SPP   MI                                                                               65,00 plyn

PP PROTECT s.r.o.                                                          30,00 za GDPR

Tcom Bratislava                                                                39,79 fa za telefón

Tcom Bratislava                                                                23,16fa za telefón

VSE Košice                                                                        19,86 fa za elektrinu

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 9,60 ohlásenie o vzniku odpadu

Dociová MI                                                                        44,08 kancelárske potreby

November 2018 

Ballux B.Štiavnica                                                            55,80 normy ŠJ

Edison Vranov n/T                                                            64,00 výložník V-BS

Edison Vranov n/T                                                          201,60 oprava verej.osvetlenia

Farby-Laky SO                                                                 131,55 materiál 

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 398,77 komunálny odpad

Tcom Bratislava                                                                31,28 fa za telefón

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 21,60 nebezpečný odpad

Tcom Bratislava                                                                22,99 fa za telefón

SPP   MI                                                                               65,00 plyn

SPP   MI                                                                              517,00 plyn

VSE Košice                                                                        704,00 fa za verejné osvetlenie

Kostičák SO                                                                        46,92 poistky osvetlenie

Playsystem KE                                                                   35,00 info tabuľa detske ihrisko

VSE Košice                                                                          82,80 fa za elektrinu

VSE Košice                                                                          27,73 fa za elektrinu

FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 369,18 komunálny odpad
Agro-Bio Závadka                                                            945,00 mulčovacie práce za rok 2018
DECEMBER 2018
PP PROTECT s.r.o.                                                          30,00 za GDPR
Stavebný úrad Vinné                                                      208,00  poskytovanie služieb
Školský úrad Vinné                                                         447,00 odborno metodické podujatia 
VVS Košice                                                                       141,11 vodné,stočné
VSE Košice                                                                          83,10 za elektrinu
Stelmáková SO                                                                  150,00 BOZP
ZMOS BA                                                                               74,15 členské 2019
PP PROTECT s.r.o.                                                          30,00 za GDPR
SPP   MI                                                                              609,00 plyn
SPP   MI                                                                               65,00 plyn
Tcom Bratislava                                                                23,22 fa za telefón
Dociová MI                                                                        24,20 kancelárske potreby
VSE Košice                                                                          22,03 za elektrinu
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                 21,60 nebezpečný odpad
Generali poistenie školák                                                1,12 škôlka úrazové poistenie detí
Playsystem                                                                       9789,55 fa za detské ihrisko
F.Hadvab SO                                                                       520,50 fa za osvetlenie 2018
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                   399,27 fa za komunálny odpad
Tech.služby SO                                                                     67,20 za služby
Tcom Bratislava                                                                21,40 fa za telefón
Január 2019
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                     400,18 za komunálny odpad
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                     21,60 nebezpečný odpad
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                     36,00 jedlé oleje
VSE Košice                                                                          26,50 za elektrinu
VSE Košice                                                                          78,94  za elektrinu
Tcom Bratislava                                                                  24,22 fa za telefón
Kostičák SO                                                                         29,50  USB
              
PP PROTECT s.r.o.                                                             30,00 za GDPR
Briston Sládkovičovo                                                          50,00 drogéria za rok 2016
WBX s.r.o.                                                                             36,00 aktualizácia webstránky
SPP   MI                                                                               - 1637,90 preplatok na plyne  
SPP   MI                                                                               -  455,94 preplatok na plyne  
VSE Košice                                                                         -  79,82 preplatok na elektrine
SPP   MI                                                                               - 1637,90 preplatok na plyne  
SPP   MI                                                                                 1637,90 fakturovaná pohľadávka za rok 2013
Obec Vinné                                                                             497,00 SŠÚ na rok 2019
Obec Vinné                                                                             208,00 spoločný stavebný úrad na rok 2019
SPP   MI                                                                                   633,00 plyn
SPP   MI                                                                                   41,00 plyn
IFOsoft s.r.o.                                                                           205,80 programové vybavenie
WBX s.r.o.                                                                             72,00 za doménu 01.01.2019-30.06.2019
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                     550,62 za komunálny odpad 2017
Február 2019
Technické služby SO                                                               45,12 za dopravné výkony mot.vozidlom 
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                        9,62 za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
VSE Košice                                                                              704,00 za elektrinu
SPP   MI                                                                                   613,00 plyn
SPP   MI                                                                                   41,00 plyn
  
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                       21,60 nebezpečný odpad
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                       399,75 za komunálny odpad 
SOZA BA                                                                                 20,40 hudba reprodukovaná rozhlasom
IFOsoft Prešov                                                                       21,60 mzdová agenda oprava 2018
IFOsoft Prešov                                                                       54,96 mzdová agenda 2019
IFOsoft Prešov                                                                       193,68 ekonomická agenda 2019 update
Lepal Technik MI                                                                     287,81 náradie
Poradca podnikateľa Žilina                                                       117,00 ročný prístup
VSE Košice                                                                              92,32 za elektrinu
VSE Košice                                                                              19,97 za elektrinu
Tcom Bratislava                                                                  25,88 fa za telefón
IFOsoft Prešov                                                                       10,80  rozpočet
PP PROTECT s.r.o.   BeeM                                                        30,00 za GDPR
Tirpak - VATI MI                                                                        115,03 svietidlá, spinač, predlžovačka žiarivky
MAREC 2019
VVS KE                                                                                   216,37 za vývoz obsahu žúmp
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                     21,60 nebezpečný odpad
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                     400,37 za komunálny odpad
  BeeM  Servis s.r.o.                                                             30,00 za GDPR
Tcom Bratislava                                                                   22,99 fa za telefón
VSE Košice                                                                           20,12 za elektrinu
DARYN s.r.o.                                                                         46,80  plech
SPP BA                                                                                  578,00 plyn
SPP BA                                                                                  41,00 plyn
VSE Košice                                                                            86,15 z elektrinu
FURA s.r.o. Rozhanovce                                                      150,84 likvidácia odpadu veľkoobjemový kontajner

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár