Aktuality 

Výzvy pre neverejný sektor

 01.08.2019

1. Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) 
link na výzvu:
http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie-7-4-ns-podpora-na-investicie-vytvarania-zlepsovania-alebo-rozsirovania-miestnych-zakladnych-sluzieb-pre-vidiecke-obyvatelstvo-vratane-volneho-casu-kultury-suvisiacej-infrast/  
2. Podopatrenie 7.5 -  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) 
link na výzvu: 

Dôležitý oznam
19 / 03 / 2020

Dôležitý oznam

Upozorňujeme všetkých spoluobčanov, ktorí sa v období od 13.03.2020 po 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní a musia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára pre dospelých a u detí lekára pre deti a dorast“. Tieto opatrenia boli zverejnené verejnou vyhláškou a je nevyhnutné ich rešpektovať. Nerešpektovanie opatrenia je priestupkom, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 1659,- €. Návrat občanov zo zahraničia je nutné bezodkladne nahlásiť aj na obecný úrad. Pre obyvateľov v karanténe a pre samostatne žijúcich seniorov nad 65 rokov obec začala poskytovať službu donášky základných potravín do domu. V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnych číslach 056/6596225 alebo 0905193368.


1 2 3 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár