Aktuality 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Závadka

 07.06.2019

Pozvánku a návrh programu obecného zastupiteľstva nájdete na: http://www.zavadkaprimichalovciach.sk/files/2019-05-30-153354-pozv__nka_7.6.2019.pdf
Odborné prehliadky a revízie - oznam o vykonávaní
05 / 06 / 2019

Odborné prehliadky a revízie - oznam o vykonávaní

Firma Elektro Control, s.r.o. Trebišov bude v sobotu 8.6.2019 vykonávať odborné prehliadky a revízie elektrického zariadenia distribučnej siete, vonkajších elektrických rozvodov a domových elektrických prípojok odberateľov. Tieto revízie sa prevádzajú na základe objednávky VSD, a.s. Košice. Nakoľko odberné miesta sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch žiadame Vás, aby ste v zmysle vyhlášky 251/2012 umožnili povereným osobám nevyhnutný prístup k meradlu – rozvádzaču s elektromerom a k poistkovej skrinke HDS. Tieto práce budú pre občanov bezplatné. Počas výkonu revízií nebude dodávka elektrickej energie vypnutá ani obmedzená. V prípade nepriaznivého počasia sa tieto revízie vykonávať nebudú.


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár