Aktuality 

Vývoz jedlých olejov a tukov

 22.03.2019

Na základe harmonogramu bude dňa 22.3.2019 uskutočnený vývoz jedlých olejov a tukov. Obec Závadka zabezpečila vývoz týchto použitých jedlých kuchynských olejov a tukov.                                  Žiadame občanov aby sa riadili nižšie uvedenými pokynmi:                                                           1. Zbierajú sa len použité jedlé oleje a tuky, ktoré vznikajú pri kuchynskej úprave pokrmov (NIE MOTOROVÉ OLEJE).                                                                                                                  2. Použité a vychladnuté oleje a tuky opatrne nalievame do plastových a dobre uzatvárateľných fliaš napr. PET fľaše. Fľaše sa naspäť nevracajú (NIE SKLENENÉ FĽAŠE). 3. Zber sa uskutoční podľa pred obecným úradom.                                                                                                              Použité kuchynské oleje a tuky sa považujú za separovateľný odpad, a preto sa v zmysle Zákona č. 79/2015 o odpadoch nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do kanalizácií respektíve do prírody. Takéto oleje a tuky vypúšťané do umývadiel alebo záchodov postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.           
Zámer priameho predaja majetku obce.
26 / 06 / 2020

Zámer priameho predaja majetku obce.

Obec Závadka V zmysle §9a, ods.1, písm. c) a ods.5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Závadke č. 17/2020 zo dňa 23.06.2020 z v e r e j ň u j e ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE ZÁVADKA


1 2 3 4 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár