Aktuality 

Detské ihrisko Závadka

 25.02.2019

Výstavba detského ihriska v obci Závadka bola realizovaná s finančnou podporou  Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018.

Zápis detí do MŠ
31 / 03 / 2022

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ Závadka v zmysle školskej legislatívy a VZN obce č. 03/2019 oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch: 2.5.2022-17.5.2022 v budove MŠ od 7:00-16:00 hod. Podmienky prijímania: MŠ pri prijímaní postupuje podľa zákonných podmienok. Prednostne sa prijímajú detí: • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej MŠ ( zo Závadky), • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z nespádovej MŠ ( z iných obcí), • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Ďalej sa prijímajú detí podľa ostatných podmienok MŠ: • deti súrodencov, • 4-ročné detí • 3-ročné detí Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V Závadke, 30.3.2022 Hiráková, Monika riad. MŠ


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár