Aktuality 

Voľby prezidenta SR 2019-info o vydávaní hlasovacích preukazov

 13.02.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Závadka a v deň volieb sa nebude zdržiavať na území obce môže sám, alebo cestou splnomocnenca požiadať o vydanie Hlasovacieho preukazu na Obecnom úrade v Závadke, a potom v deň  volieb môže odvoliť na tom mieste v SR, kde sa bude nachádzať. 

Potrebné doklady k vydaniu Hlasovacieho preukazu:

-platný občianský preukaz

-volič v zastúpení  predloží splnomocnenie

Osobne môže volič požiadať o vydanie Hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách.Hlasovacie preukazy pre

 I.kolo do 15.3.2019  vrátane do 15,30 hod. 

II.kolo do 29.3.2019 vrátane do 15,30 hod.

V listinnej a elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie Hlasovacieho preukazu, tak, aby žiadosť bola doručená na obecný úrad v Závadke najneskôr do 25.2.2019 pre I.kolo volieb Prezidenta SR  a najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania II.kola  volieb

Obec zašle Hlasovací preukaz doporučenou zásielkou do "Vlastných rúk" , alebo mu vydá osobne, čo podpíše.

Kontakt : telefón : 056/6596225, e-mail : obeczavadka36@gmail.com

Oznam o poruche telefónnej linky
20 / 06 / 2019

Oznam o poruche telefónnej linky

Oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy telefónnej linky je číslo Obecného úradu 056/6596225 dočasne nedostupné. V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle: 0905193368.


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár