Aktuality 

Harmonogram vývozu TKO na rok 2021

 15.12.2020

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že z dôvodu nedodania potrebných materiálov zo strany firmy Fúra Košice, bude harmonogram vývozu TKO na rok 2021 v tlačenej forme k dispozícii až v priebehu mesiaca január. Harmonogram vývozu TKO na rok 2021 je v elektronickej podobe zverejnený na stránke obce v sekcii Dokumenty. Prvý vývoz TKO sa uskutoční 1.1.2021, bez nutnosti nálepky. Nálepky na kuka nádoby platné pre rok 2021 si budete môcť zakúpiť na obecnom úrade v priebehu mesiaca január 2021. Ďakujeme za pochopenie.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ
07 / 04 / 2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

Obec Závadka, ako zriaďovateľ Materskej školy Závadka vyhlasuje dňom 12.4.2021 v zmysle ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Závadka Termín podania prihlášky do: 10.5.2021 do 12:00 hod. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Závadka, Závadka 36, 072 33 Zalužice. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie MŠ – neotvárať !“


1 2 3 4 5 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár