Aktuality 

Harmonogram celoplošné testovanie COVID-19

 07.11.2020

Dôležité!!! NOVÝ HARMONOGRAM TESTOVANIA

Tento víkend od soboty 7.11. do nedele 8.11.2020

sa v čase 08.00 – 12.00 h a 13.00 –19:30 h. uskutoční 2. kolo celoplošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“.

Odberné miesto sa bude nachádzať v priestoroch Kultúrneho domu Závadka.

Testovanie bude prebiehať podľa abecedy a nasledovného harmonogramu:

Začiatočné písmeno priezviska:

A,B,C,D            8:00 – 10:00

E,F,G,H,CH    10:00 – 12:00

I,J,K                 13:00 – 14:00

L,M,N,O          14:00 - 17:00

P,R,S,T            17:00 – 19:00

U,V,X,Z           19:00 – 19:30

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ
07 / 04 / 2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

Obec Závadka, ako zriaďovateľ Materskej školy Závadka vyhlasuje dňom 12.4.2021 v zmysle ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Závadka Termín podania prihlášky do: 10.5.2021 do 12:00 hod. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Závadka, Závadka 36, 072 33 Zalužice. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie MŠ – neotvárať !“


1 2 3 4 5 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár