Aktuality 

Vianočný príhovor starostky obce

 19.12.2019

Milí spoluobčania,

opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas, keď si sadáme k spoločnému sviatočnému stolu. Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a  zaspomínať si na chvíle prežité v tomto roku. 

Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko. Spomíname si na svojich blízkych, ktorí už bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach. Spomenieme si aj na Vianoce svojho detstva, na tie krásne prekvapenia a darčeky, na zimné večery strávené v kruhu rodiny, na rozprávky a filmy, ktoré nás roky sprevádzali na ceste z detstva do dospelosti. Jednoducho na Vianoce, ktoré máme vysnívané, také chceme zažívať aj dnes.

Vianoce sú pre nás výnimočné a neopakovateľné svojou atmosférou, vôňou, zážitkami a spomienkami na chvíle i ľudí, ktorí ich pre nás vytvárali a vytvárajú.

Tento čas je však aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, milí spoluobčania, poďakovať za  prácu vykonanú vo vašich domácnostiach, na vašich pracoviskách, ako aj za prácu, ktorú ste vykonávali v prospech našej obce.

Vianočné sviatky, to je  čas radosti , preto si ich vychutnajme so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty  a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.

Želám Vám, milí spoluobčania radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa splnili  všetky Vaše sny a priania. Našim deťom želám bohatého Ježiška, aby si pod vianočným stromčekom našli ten svoj vysnívaný darček.

Prajem Vám, aby boli Vaše Vianoce naplnené čarovnou vôňou, pokojom a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás milujú.

Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!                                                                                                                                              

Jana Dziaková, starostka obce

Výzva na kosenie pozemkov
10 / 07 / 2020

Výzva na kosenie pozemkov

Obec Závadka upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ktorá im vyplýva priamo z ust. § 3 ods.1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „Zákon č. 220/2004 Z. z.). Poľnohospodárskou pôdou sa v zmysle citovaného zákona rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Každý vlastník, nájomca a správca, ktorý nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a ktorý spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy dopúšťa sa podľa § 25 Zákona č. 220/2004 Z.z. priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 330 Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi sa v zmysle § 26 citovaného zákona uloží pokuta od 166 Eur do 33 200 Eur. Na základe vyššie obec Závadka vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave, aby včas odstraňovali burinu z pozemkov a pravidelne pozemky kosili. Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce môžete upozorniť priamo Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor v Michalovciach • telefonicky: 056/6280 410, alebo 056/2901 125 • emailom: katarina.pallaiova@minv.sk (do kópie prosím pridajte email obecného úradu: obeczavadka36@gmail.com Ďakujeme


1 2 3 4 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár