Aktuality 

Vianočný príhovor starostky obce

 19.12.2019

Milí spoluobčania,

opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas, keď si sadáme k spoločnému sviatočnému stolu. Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a  zaspomínať si na chvíle prežité v tomto roku. 

Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko. Spomíname si na svojich blízkych, ktorí už bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach. Spomenieme si aj na Vianoce svojho detstva, na tie krásne prekvapenia a darčeky, na zimné večery strávené v kruhu rodiny, na rozprávky a filmy, ktoré nás roky sprevádzali na ceste z detstva do dospelosti. Jednoducho na Vianoce, ktoré máme vysnívané, také chceme zažívať aj dnes.

Vianoce sú pre nás výnimočné a neopakovateľné svojou atmosférou, vôňou, zážitkami a spomienkami na chvíle i ľudí, ktorí ich pre nás vytvárali a vytvárajú.

Tento čas je však aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti vám chcem, milí spoluobčania, poďakovať za  prácu vykonanú vo vašich domácnostiach, na vašich pracoviskách, ako aj za prácu, ktorú ste vykonávali v prospech našej obce.

Vianočné sviatky, to je  čas radosti , preto si ich vychutnajme so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty  a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.

Želám Vám, milí spoluobčania radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa splnili  všetky Vaše sny a priania. Našim deťom želám bohatého Ježiška, aby si pod vianočným stromčekom našli ten svoj vysnívaný darček.

Prajem Vám, aby boli Vaše Vianoce naplnené čarovnou vôňou, pokojom a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás milujú.

Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!                                                                                                                                              

Jana Dziaková, starostka obce

Dôležitý oznam
19 / 03 / 2020

Dôležitý oznam

Upozorňujeme všetkých spoluobčanov, ktorí sa v období od 13.03.2020 po 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní a musia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára pre dospelých a u detí lekára pre deti a dorast“. Tieto opatrenia boli zverejnené verejnou vyhláškou a je nevyhnutné ich rešpektovať. Nerešpektovanie opatrenia je priestupkom, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 1659,- €. Návrat občanov zo zahraničia je nutné bezodkladne nahlásiť aj na obecný úrad. Pre obyvateľov v karanténe a pre samostatne žijúcich seniorov nad 65 rokov obec začala poskytovať službu donášky základných potravín do domu. V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnych číslach 056/6596225 alebo 0905193368.


1 2 3 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár