Aktuality 

Harmonogram OTZ volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

 27.02.2019

HARMONOGRAM  OTZ VOLIEB DO EURÓPSKÉHO PARLAMENTU

1. Za organizačno - technické zabepečenie volieb     zodp: starostka obce

2.Aktualizovať stály zoznam voličov                                     priebežne

3.Riešiť námietkové konanie k stálemu zoznamu

voličov v ramci námietkového konania                                do 3 dní

4. Určiť volebný okrsok  v obci :                                          úloha splnená

5. Vymenovať zapisovateľa OkVK                                      úloha splnená 

6. Zverejniť e-mailovú adresu pre voľby                              úloha splnená

7.Vymenovať chýbajúcich členov OkVK                               2.4.2019

8. Uskutočniť 1. zasadnutie OkVK                                        do 15.4.2019

10.Dopísať do zoznamu voličov  EÚ,ktorí

splňajú zákonom ustanovené podmienky                        do 15.4.2019

9.Zaslať Ministerstvu vútra SR zoznam iného 

členského štátu EÚ zapísaných v obci do zoznamu

voličov uvedenými  v žiadosti                                          do 18.4.2019

10. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana SR

ktorý je zapísaný v zozname iného štátu EU                         priebežne

11. Doručiť do každej domácnosti oznámenie

o čase a mieste konania volieb a zoznam zaregistr.

kandidátov                                                                              do 30.4.2019

12.Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich

     evidenciu                                                                           do 6.5.2019

13.Vykonať školenie členov OkVK                                         do 21.5.2019

14. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných

hodinách obce a viesť evidenciu                                            do 24.5.2019

15. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti                      do 24.5.2019

16.Doručiť hlasovcie lístky  a obálky OkVK                           25.5.2019   

17.Odovzdať OkVK zoznam voličov   a zápisnice                                   

   okrskovej vol.komisii                                     25.5.2019 o 6,00 hod.ráno

18.Prevziať do uschovy obce volebné

dokumenty k archivácii                                      po ukončení činnosti OkVK

V Závadke, 21.2.2019                                           Jana Dziaková

1 2 3 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár