Aktuality 

OZNAM COVID-19

 16.03.2020

erb

OBEC  ZÁVADKA PRI MICHALOVCIACH

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné

IČO: 00326054

email:obeczavadka36@gmail.com

Tel.:056/6596225

Dôležitý oznam

Obec Závadka oznamuje všetkým obyvateľom obce, že z dôvodu predchádzania  a vzniku šírenia prenosného ochorenia COVID 19 bude v dňoch

od 16.03.2020 – 27.03.2020

Obecný úrad pracovať v obmedzenom režime.

                                                                                                                     

Žiadame preto obyvateľov obce, aby pracovníkov úradu kontaktovali mailom alebo telefonicky, prípadne písomne využili poštový kontakt -list vložili do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do objektu OcU.

Obecný úrad bude v súvislosti s vybavovaním stránok fungovať len v  nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej telefonickej dohode .

Úradné hodiny na OcÚ Závadka sa v zmysle vyhlášky-opatrenia č.OLP/2576/2020 Úradu verejného zdravotníctva upravujú na 3 hodiny denne .

Úradné hodiny od       08:00 – 11:00 hod.

                                                                                                                     

    V Závadke,dňa 16.03.2020                                                                                                                                              

                                                                                                                         Jana Dziaková

                                                                                                                         starostka obce

Dôležitý oznam
19 / 03 / 2020

Dôležitý oznam

Upozorňujeme všetkých spoluobčanov, ktorí sa v období od 13.03.2020 po 7:00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní a musia telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára pre dospelých a u detí lekára pre deti a dorast“. Tieto opatrenia boli zverejnené verejnou vyhláškou a je nevyhnutné ich rešpektovať. Nerešpektovanie opatrenia je priestupkom, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 1659,- €. Návrat občanov zo zahraničia je nutné bezodkladne nahlásiť aj na obecný úrad. Pre obyvateľov v karanténe a pre samostatne žijúcich seniorov nad 65 rokov obec začala poskytovať službu donášky základných potravín do domu. V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnych číslach 056/6596225 alebo 0905193368.


1 2 3 [>]

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00  

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár