Úradná tabuľa

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - oznámenie o strategickom dokumente

 29.05.2020

Obec Závadka podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec oznamuje, že na Obecnom úrade Závadka 36, 072 33, v čase od 8:00 do 15:00 hod.  možno do S strategického dokumentu spolu s názvom: "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na rok 2021-2027", robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 
Dokument - celé znenie: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
SODB 2021
14 / 01 / 2021

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: nestránkový deň 

Prezentácia obce

Fotogaléria

Kalendár